znajdź mnie na

Maria Kiczka

Terapeuta dziecięcy, Psycholog

O mnie

Maria Kiczka Psycholog

Jestem psychologiem i psychoterapeutą. W mojej praktyce terapeutycznej oferuję wsparcie osobom dorosłym, młodzieży i dzieciom od lat 8. Swoje doświadczenie zdobywałam, pracując jako psycholog w poznańskich szkołach i przedszkolach, a także udzielałam wsparcia terapeutycznego młodzieży i osobom dorosłym w poradni psychologicznej.

W pracy terapeutycznej za wyjątkowe uważam towarzyszenie drugiej osobie w procesie zmiany na lepsze i w rozwoju. Każdy człowiek niesie ze sobą niepowtarzalną historię, dlatego na nasze spotkania zapraszam terapeutyczną ciekawość wobec doświadczeń osoby, szacunek wobec innych oraz bycie autentyczną.

W swojej pracy łączę elementy podejścia systemowego, poznawczo-behawioralnego oraz terapii akceptacji i zaangażowania, dostosowując stosowane metody pracy do indywidualnych potrzeb klienta.

Jestem członkiem nadzwyczajnym Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej, w trakcie drogi do uzyskania certyfikatu Terapeuty i Doradcy Systemowego. Na co dzień kieruję się zasadami zawartymi w Kodeksie Etyczno – Zawodowym Psychologa, a także regularnie superwizuję swoją pracę.

Kwalifikacje

 • 5-letnie studia magisterskie na kierunku psychologia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Roczne szkolenie terapii zaburzeń dzieci i młodzieży w Centrum Terapii Poznawczo - Behawioralnej
 • Kurs Zaawansowany i Kurs Podstawowy Terapii Systemowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej
 • Kurs Trenera dziecięcego kompetencji społecznych w Centrum Inspiracji
 • Studia podyplomowe, kierunek Terapia pedagogiczna w Collegium Da Vinci

Szkolenia

 • Wprowadzenie do terapii ACT (opsychologii.pl)
 • Regulacja emocji u dzieci – metody, techniki, narzędzia (Marta Piegat-Kaczmarczyk Pracownia Terapii i Psychoedukacji)
 • Wyprawa do krainy emocji – edukacja emocjonalna w pracy z grupą (Marta Piegat-Kaczmarczyk Pracownia Terapii i Psychoedukacji)
 • Terapia zabawą i narzędzia pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą (Pracownia Psychologii i Psychoprofilaktyki)
 • Praca terapeutyczna z dzieckiem i rodziną w sytuacji rozwodu (Pracownia Psychologii i Psychoprofilaktyki)
 • Coaching wychowawczy dla pedagogów i psychologów (Instytut Pomocy Profesjonalnej)
 • Przestrzeń – przedmiot – ciało – pozawerbalne metody pracy z nastolatkami i dorosłymi (Instytut Pomocy Profesjonalnej)
 • Kazali mi tu przyjść – praca z klientem, który nie chce pomocy (Instytut Pomocy Profesjonalnej)
 • Ochrona więzi emocjonalnej z obojgiem rodziców (Komitet Ochrony Praw Dziecka)
 • Efektywne interwencje w sytuacjach wychowawczych (Instytut Pomocy Profesjonalnej)

Oferta

Formę pracy staram się dostosować do indywidualnych potrzeb klienta. Co za tym idzie, celem pierwszego spotkania jest głównie zebranie informacji umożliwiające wstępną analizę sytuacji i ustalenie dalszej formy współpracy.

Każde spotkanie trwa 50-55 minut, a koszt wizyty wynosi 130 zł.

Konsultacje dedykowane są tym z Państwa, którzy:

 • mają problemy w relacjach z innymi,
 • cierpią z powodu różnego rodzaju lęków,
 • doświadczają od dłuższego czasu obniżonego nastroju,
 • mają trudności w dokonywaniu wyborów i podejmowaniu decyzji,
 • chcieliby lepiej zrozumieć i poznać siebie.

Współpracuję z dziećmi, których codzienne funkcjonowanie jest zakłócone przez:

 • lęk, fobie, nieśmiałość,
 • depresję, poczucie niezadowolenia, smutku,
 • trudności w relacjach z innymi,
 • zaburzenia psychosomatyczne,
 • natręctwa, czynności nawykowe,
 • trudności w poradzeniu sobie z sytuacjami kryzysowymi oraz nagłymi zmianami w życiu dziecka (np. śmierć bliskiej osoby, choroba, rozwód rodziców)
 • niską samoocenę,
 • inne trudności emocjonalne / społeczne.

Niezależnie od trudności dziecka, w proces terapeutyczny włączani są rodzice, mając na uwadze fakt, iż są oni jego głównym źródłem wsparcia.

Zaproszenie do współpracy kieruję do tych z Państwa, którzy:

 • chcą lepiej zrozumieć swoje dziecko,
 • pragną uzyskać wsparcie w trudnościach wychowawczych lub skonsultować stosowane dotychczas metody wychowawcze,
 • nie wiedzą, jak najlepiej wspierać swoje dziecko w jego trudnościach,
 • jako rodzice chcą uzyskać poradę w sytuacji okołorozwodowej.

Kontakt

Maria KiczkaDane kontaktowe

tel.: 667743265

e-mail: maria.kiczka@wp.pl

Adres:

ul. Gwiaździsta 37

Poznań